logohaiau
local_phone 0968.233.233
Tư vấn bán hàng
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mở cửa: 8:00 - 17:30

SƠ MI RƠ MOÓC

 • Mooc Ben tự đổ Thùng Vuông 21m3 CIMC

  Mooc Ben tự đổ Thùng Vuông 21m3 CIMC

 • Bồn Xitec Chở Bụi Thép  47m3 CIMC

  Bồn Xitec Chở Bụi Thép  47m3 CIMC

 • Bồn Xitec Chở Hạt Nhựa 36m3 CIMC

  Bồn Xitec Chở Hạt Nhựa 36m3 CIMC

 • Bồn Xitec Xi-măng rời 29m3 CIMC

  Bồn Xitec Xi-măng rời 29m3 CIMC

 • Mooc Ben tự đổ Thùng U 23.5m3 CIMC

  Mooc Ben tự đổ Thùng U 23.5m3 CIMC

 • Mooc lồng 12.4m có 3 trục - 7.8t

  Mooc lồng 12.4m có 3 trục - 7.8t

 • mooc sàn 48ft lốp 12 CS - 10t

 • Mooc sàn 48ft lốp 12 CS - 8.2t CIMC

  Mooc sàn 48ft lốp 12 CS - 8.2t CIMC

 • Mooc sàn 45ft lốp 12 Có săm CIMC

  Mooc sàn 45ft lốp 12 Có săm CIMC

 • mooc sàn 45ft lốp 12 KS

 • mooc sàn 40ft lốp 12 KS

 • mooc sàn 40ft lốp 11 CS

 • mooc cổ cò 48ft - 5.5t

 • Mooc xương 48ft Lốp 12 không săm CIMC

  Mooc xương 48ft Lốp 12 không săm CIMC

 • mooc xương 45 feet Lốp 12 KS - Bóng Hơi

 • mooc xương 45 feet Lốp 11 CS

 • mooc xương 45 feet Lốp 12 KS

 • Mooc xương 40 feet - 3 trục

 • Mooc xương 40 feet - 2 trục

  Mooc xương 40 feet - 2 trục

 • Moóc lồng CIMC 12m4 hai rào

  Moóc lồng CIMC 12m4 hai rào

 • Moóc lửng CIMC 2 chức năng

  Moóc lửng CIMC 2 chức năng

 • Moóc xương cổ cò CIMC 40feet

  Moóc xương cổ cò CIMC 40feet

 • Moóc xương CIMC 45feet chính hãng

  Moóc xương CIMC 45feet chính hãng

 • Moóc ben Fushi 23 khối

  Moóc ben Fushi 23 khối

2 » ( 2 )
Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0968.233.233

Email: hotro@otohaiau.com