logohaiau
local_phone 0972.894.491
Tư vấn bán hàng
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mở cửa: 8:00 - 17:30

XE CHUYÊN DÙNG

 • Xe tưới nước rửa đường 13 khối

  Xe tưới nước rửa đường 13 khối

  Liên hệ
  (1)
 • Xe tưới nước rửa đường 9 khối

  Xe tưới nước rửa đường 9 khối

  Liên hệ
  (1)
 • Xe tưới nước rửa đường 6 khối

  Liên hệ
  (0)
 • Xe phun nước rửa đường 5 khối

  Liên hệ
  (0)
 • Xe ép rác Chenglong

  Xe ép rác Chenglong

  Liên hệ
  (0)
 • Xe hooklift Chenglong

  Xe hooklift Chenglong

  Liên hệ
  (0)
 • Xe chở lợn Chenglong 6 tấn

  Xe chở lợn Chenglong 6 tấn

  Liên hệ
  (0)
 • Xe nâng đầu chenglong 2 chân

  Xe nâng đầu chenglong 2 chân

  Liên hệ
  (0)
 • Xe nâng đầu chenglong 4 chân

  Xe nâng đầu chenglong 4 chân

  Liên hệ
  (0)
 • Xe tưới nước rửa đường 18 khối chenglong 4 chân

  Xe tưới nước rửa đường 18 khối chenglong 4 chân

  Liên hệ
  (0)
 • Xe tải chenglong gắn cầu XCMG 12 tấn

  Xe tải chenglong gắn cầu XCMG 12 tấn

  Liên hệ
  (0)
 • Xe tải chenglong gắn cầu kanglim 8 tấn

  Xe tải chenglong gắn cầu kanglim 8 tấn

  Liên hệ
  (0)
 • Xe nâng đầu chenglong 5 chân

  Xe nâng đầu chenglong 5 chân

  Liên hệ
  (0)
 • Xe nâng đầu chenglong 3 chân

  Xe nâng đầu chenglong 3 chân

  Liên hệ
  (0)
 • Xe chở xăng dầu 22 khối chenglong

  Xe chở xăng dầu 22 khối chenglong

  Liên hệ
  (0)
 • Xe chở xăng dầu 18 khối chenglong

  Xe chở xăng dầu 18 khối chenglong

  Liên hệ
  (0)
 • Xe bồn chở cám chenglong 35 khối

  Xe bồn chở cám chenglong 35 khối

  Liên hệ
  (0)
 • Xe nâng đầu cứu hộ chenglong

  Xe nâng đầu cứu hộ chenglong

  Liên hệ
  (0)
 • Xe tải chenglong 4 chân chở xăng dầu

  Xe tải chenglong 4 chân chở xăng dầu

  Liên hệ
  (0)
 • Xe tải chenglong 4 chân gắn cẩu

  Xe tải chenglong 4 chân gắn cẩu

  Liên hệ
  (0)
 • Xe bồn xiTéc chở xăng dầu 18 khối

  Xe bồn xiTéc chở xăng dầu 18 khối

  Liên hệ
  (1)
 • Xe bồn xiTéc chở xăng dầu 27 khối

  Xe bồn xiTéc chở xăng dầu 27 khối

  Liên hệ
  (1)
 • Xe chở Xăng - Dầu 22m3

  Xe chở Xăng - Dầu 22m3

  Liên hệ
  (1)
 • Xe nâng đầu chenglong 6x4

  Xe nâng đầu chenglong 6x4

  Liên hệ
  (2)
 • Xe tải chenglong gắn cần cẩu soosan

  Xe tải chenglong gắn cần cẩu soosan

  Liên hệ
  (1)