logohaiau
local_phone 0968.233.233
Tư vấn bán hàng
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mở cửa: 8:00 - 17:30

Điện, điện lạnh

 • Rơ le xi nhan và rơ le gạt mưa

  Rơ le xi nhan và rơ le gạt mưa

 • Rơ le mở cửa

  Rơ le mở cửa

 • Rơ le gạt mưa phần zắc

  Rơ le gạt mưa phần zắc

 • Ngoàm khóa cửa liền chuột bên L

  Ngoàm khóa cửa liền chuột bên L

 • Mô tơ gạt mưa M7

  Mô tơ gạt mưa M7

 • Hộp điều hòa điện mặt sau

  Hộp điều hòa điện mặt sau

 • Hộp điều hòa điện ĐK

  Hộp điều hòa điện ĐK

 • Dây ga các loại

  Dây ga các loại

 • Công tắc tổ hợp

  Công tắc tổ hợp

 • Công tắc tổ hợp và tay mở cửa

  Công tắc tổ hợp và tay mở cửa

 • Công tắc tổ hợp TT310

  Công tắc tổ hợp TT310

 • Com pa nâng kính

  Com pa nâng kính

 • Com pa nâng kính điện

  Com pa nâng kính điện

 • Com pa lên kinh

  Com pa lên kinh

 • Cảm biến hơi M7

  Cảm biến hơi M7

 • Cảm biến chân ga

  Cảm biến chân ga

 • Bộ gạt mưa M7

  Bộ gạt mưa M7

 • Bộ cần chổi gạt mưa và phụ kiện

  Bộ cần chổi gạt mưa và phụ kiện

 • Bộ giá đỡ chân Ca bin

  Bộ giá đỡ chân Ca bin

 • Bộ Com pa nâng hạ kính

  Bộ Com pa nâng hạ kính

 • Bảng nhôm tổng côn

  Bảng nhôm tổng côn

 • Bảng nhôm côn phanh

  Bảng nhôm côn phanh

Liên hệ với chúng tôi