logohaiau
local_phone 0968.233.233
Tư vấn bán hàng
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mở cửa: 8:00 - 17:30

Moóc Sàn CIMC

  • mooc sàn 48ft lốp 12 CS - 10t

  • Mooc sàn 48ft lốp 12 CS - 8.2t CIMC

    Mooc sàn 48ft lốp 12 CS - 8.2t CIMC

  • Mooc sàn 45ft lốp 12 Có săm CIMC

    Mooc sàn 45ft lốp 12 Có săm CIMC

  • mooc sàn 45ft lốp 12 KS

  • mooc sàn 40ft lốp 12 KS

  • mooc sàn 40ft lốp 11 CS

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0968.233.233

Email: hotro@otohaiau.com